Backlink là gì? Vai trò của Backlink trong SEO là gì?

Backlink là gì? Vai trò của Backlink trong SEO là gì?