Trần Thanh Quang

Marketing Director

Giám đốc Marketing của The Mona và Mona Media, chuyên gia tư vấn giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu và tăng trưởng doanh thu cho hơn 10.000 khách hàng đa ngành nghề đang kinh doanh trên internet.

Các tác giả khác

998 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

87 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

51 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

43 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

33 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

9 Bài viết
0 Video ngắn

Hoang Vu

7 Bài viết
0 Video ngắn

Phụng Nguyễn

0 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Nhựt Tân

Assistant Manager