Trần Thanh Quang

Marketing Director

Giám đốc Marketing của The Mona và Mona Media, chuyên gia tư vấn giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu và tăng trưởng doanh thu cho hơn 10.000 khách hàng đa ngành nghề đang kinh doanh trên internet.

Các tác giả khác

1066 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

47 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect