Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

Người đứng đầu team Marketing Inhouse của The Mona. Nhân vật chủ chốt thành công xây dựng chiến lược và đưa thương hiệu Mona lên top đầu ngành ở tất cả các mảng (Thiết kế Website, Dịch vụ SEO, Hosting,…).

Các tác giả khác

998 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

87 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

51 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

33 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

8 Bài viết
0 Video ngắn

Hoang Vu

7 Bài viết
0 Video ngắn

Phụng Nguyễn

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Anh Tuấn

Chief Customer Officer

0 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader