Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

Người đứng đầu team SEO Inhouse của The Mona. Nhân vật chủ chốt thành công xây dựng chiến lược và đưa thương hiệu Mona lên top đầu ngành ở tất cả các mảng (Thiết kế Website, Dịch vụ SEO, Hosting,…).

Các tác giả khác

1059 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

83 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

43 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

thachsin