Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

Người đứng đầu team Marketing Inhouse của The Mona. Nhân vật chủ chốt thành công xây dựng chiến lược và đưa thương hiệu Mona lên top đầu ngành ở tất cả các mảng (Thiết kế Website, Dịch vụ SEO, Hosting,…).

Các tác giả khác

998 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

101 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

68 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

21 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

20 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

2 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

vuthituoi