Cino Chu

Art & Creative Director

Giám đốc sáng tạo của The Mona, chuyên gia tư vấn giải pháp thiết kế và điều hướng thực hiện các sản phẩm thiết kế, đảm bảo Website, Webapp, App Mobile hay các ấn phẩm truyền thông của bạn thật sự chuyên nghiệp, sáng tạo và mang lại trải nghiệm ấn tượng với người dùng.

Các tác giả khác

1021 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

70 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

39 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

9 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

Lê Minh Đức
0 Bài viết
0 Video ngắn

Lê Minh Đức

Media Production Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Linh

Content Leader