Cino Chu

Art & Creative Director

Giám đốc sáng tạo của The Mona, chuyên gia tư vấn giải pháp thiết kế và điều hướng thực hiện các sản phẩm thiết kế, đảm bảo Website, Webapp, App Mobile hay các ấn phẩm truyền thông của bạn thật sự chuyên nghiệp, sáng tạo và mang lại trải nghiệm ấn tượng với người dùng.

Các tác giả khác

998 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

87 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

51 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

43 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

35 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

9 Bài viết
0 Video ngắn

Hoang Vu

7 Bài viết
0 Video ngắn

Phụng Nguyễn

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Linh

Content Leader