Cino Chu

Art & Creative Director

Giám đốc sáng tạo của The Mona, chuyên gia tư vấn giải pháp thiết kế và điều hướng thực hiện các sản phẩm thiết kế, đảm bảo Website, Webapp, App Mobile hay các ấn phẩm truyền thông của bạn thật sự chuyên nghiệp, sáng tạo và mang lại trải nghiệm ấn tượng với người dùng.

Các tác giả khác

1066 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

47 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Vy Nguyễn Khánh Hùng

Founder & CEO