Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

Người đứng đầu mảng thiết kế website của The Mona. Chuyên gia đồng hành với hơn 9.800 doanh nghiệp xây dựng website chuyên nghiệp để bán hàng, quảng bá thương hiệu và tăng trưởng bền vững trên internet.

Các tác giả khác

1011 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

99 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

68 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

23 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

23 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

3 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Linh

Content Leader