Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

Người đứng đầu mảng thiết kế website của The Mona. Chuyên gia đồng hành với hơn 9.800 doanh nghiệp xây dựng website chuyên nghiệp để bán hàng, quảng bá thương hiệu và tăng trưởng bền vững trên internet.

Các tác giả khác

1008 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

87 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

32 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

27 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

7 Bài viết
0 Video ngắn

Phụng Nguyễn

5 Bài viết
0 Video ngắn

Hoang Vu

0 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Linh

Content Leader