Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

Người đứng đầu mảng thiết kế website của The Mona. Chuyên gia đồng hành với hơn 9.800 doanh nghiệp xây dựng website chuyên nghiệp để bán hàng, quảng bá thương hiệu và tăng trưởng bền vững trên internet.

Các tác giả khác

1061 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

83 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

46 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

tdieu469