Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

Nhà đồng sáng lập, Giám đốc kỹ thuật của Mona Host – một trong những mảng mạnh và đứng đầu thị trường với công nghệ bảo mật an toàn nhất.

Các tác giả khác

1018 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

70 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

39 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

9 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

0 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Khắc Nhân

Account Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Anh Tuấn

Chief Customer Officer

0 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

Lê Minh Đức
0 Bài viết
0 Video ngắn

Lê Minh Đức

Media Production Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator