Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

Nhà đồng sáng lập, Giám đốc kỹ thuật của Mona Host – một trong những mảng mạnh và đứng đầu thị trường với công nghệ bảo mật an toàn nhất.

Các tác giả khác

998 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

51 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

43 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

33 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

9 Bài viết
0 Video ngắn

Hoang Vu

7 Bài viết
0 Video ngắn

Phụng Nguyễn

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Linh

Content Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Nhựt Tân

Assistant Manager