Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

Người quản lý team Product chuyên sản xuất các phần mềm quản trị bán hàng, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng di động.

78 bài đọc
390 phút đọc

Phần mềm - Web app - Ứng dụng điện thoại

Đọc bài viết

Các tác giả khác

1059 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

83 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

43 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Lê Minh Hiếu

PHP Developers