Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

Người quản lý team Product chuyên sản xuất các phần mềm quản trị bán hàng, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng di động.

75 bài đọc
375 phút đọc

Phần mềm - Web app - Ứng dụng điện thoại

Đọc bài viết

Các tác giả khác

1049 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

97 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

83 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

68 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

21 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lengoc - CreatorMONA