Thiết kế phần mềm quản lý nhà hàng uy tín – chất lượng