Vòng đời tên miền .vn Việt Nam và Quốc tế chi tiết nhất 2024

MONA.Media

ADMIN

1,4k
360
50
Mỗi tên miền đều có vòng đời hoạt động khác nhau từ lúc đăng ký cho đến khi tên miền hết hạn. Có tên miền chỉ có một vòng đời nhưng cũng có nhiều tên miền trải qua nhiều quá trình tồn tại và phát triển với các vòng đời khác nhau. Vòng đời tên miền Việt Nam và Quốc tế về cơ bản là giống nhau, tuy nhiên có một số điểm khác biệt được quy định bởi VNNIC và ICANN. Bài viết hôm nay MONA Media sẽ giúp bạn tìm hiểu về vòng đời tên miền tại Việt Nam hiện nay giúp bạn tìm hiểu và có nhiều kiến thức hơn về tên miền trước khi đăng ký và sử dụng.

Vòng đời tên miền Việt Nam

Tưởng chừng như mỗi tên miền chỉ cần đăng ký 1 lần là có thể dùng vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng đều có vòng đời của riêng mình, vòng đời domain .vn về cơ bản được quy định như sau:
 • Vòng đời của tên miền Việt Nam trước ngày 07/02/2022.
Vòng đời tên miền Việt Nam trước ngày 07/02/2022
 • Vòng đời của tên miền Việt Nam sau ngày 07/02/2022.
Vòng đời tên miền Việt Nam sau ngày 07/02/2022

Các giai đoạn hoạt động của vòng đời tên miền Việt Nam

Vòng đời tên miền của Việt Nam sẽ trải 5 các giai đoạn như sau: Vòng đời tên miền Việt Nam
 1. Trạng thái tên miền tự do chưa được đăng ký bởi đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp nào cả. Bạn có thể đăng ký tên miền cho doanh nghiệp của mình khi ở trạng thái này.
 2. Trạng thái tên miền đã đăng ký và sở hữu bởi cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nào đó, khoảng thời gian bạn đăng ký tối thiểu 1 năm và tối đa là 10 năm.
 3. Trạng thái tạm ngừng hoạt động sẽ diễn ra 25 ngày sau khi được thông báo tên miền hết hạn. Cụ thể là tên miền sẽ vào trạng thái ngừng hoạt động trong 25 ngày nhưng tên chủ thể đăng ký tên miền vẫn được duy trì.
 4. Trạng thái gia hạn/duy trì tên miền đây là khoảng thời gian tên miền ngừng hoạt động, đang trong trạng thái chờ gia hạn, chủ thể đăng ký tên miền có thể nộp phí gia hạn tên miền để tiếp tục sử dụng.
 5. Trạng thái xử lý thu hồi xảy ra sau khi tên miền ngừng hoạt động. Công đoạn này sẽ diễn ra tự động có thể kéo dài tối đa 15 ngày. Khi ở trạng thái này thì bạn không thể gia hạn tên miền. Chúng trở thành một tên miền tự do và người khác có thể đăng ký lại từ đầu.
->Xem thêm:

Một số lưu ý về vòng đời tên miền Việt Nam

Một số lưu ý về vòng đời tên miền Việt Nam
 • Khi tên miền không được gia hạn hoặc thanh toán phí duy trì, nó sẽ đi vào quá trình xử lý thu hồi.
 • Sau khi tên miền đã chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, trong vòng 15 ngày, VNNIC sẽ hợp tác với Nhà đăng ký quản lý tên miền để thực hiện các thủ tục hành chính xác nhận xử lý thu hồi.
 • Khi quá trình xác nhận hành chính hoàn tất, tên miền sẽ được phục hồi về trạng thái tự do. Quy trình này sẽ diễn ra tự động và ngẫu nhiên trong vòng không quá 15 ngày kể từ ngày bắt đầu quá trình xử lý thu hồi.
Sau khi tên miền đã được thu hồi, điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ trở thành khả dụng để đăng ký bởi người khác. Đối với những người muốn duy trì tên miền của mình, việc thanh toán phí duy trì trước khi hết hạn là rất quan trọng để tránh quá trình này. Tuy nhiên, lưu ý rằng thông tin cụ thể có thể thay đổi tùy theo các quy định cụ thể của VNNIC và thời điểm cụ thể mà bạn tham gia quá trình này.

Vòng đời domain quốc tế

Tên miền quốc tế là tên miền được đăng ký tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, đây là tên miền thuộc quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có nhu cầu muốn sử dụng tên miền. Các trạng thái của domain Quốc tế Vòng đời của tên miền quốc tế bao gồm các giai đoạn:
 • Trạng thái tên miền tự do.
 • Tên miền ở trạng thái đã được đăng ký.
 • Trạng thái tên miền hết hạn: Khi tên miền hết hạn mà chưa được gia hạn, nó sẽ rơi vào trạng thái ngừng hoạt động ngay.
 • Trạng thái tên miền ngừng hoạt động: Chủ thể tên miền sẽ được gia hạn tên miền trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được thông báo tên miền hết hạn. Lúc này, chủ thể tên miền có thể gia hạn tên miền với mức giá bình thường, tuy nhiên lúc này sẽ không thể thực hiện chuyển tên miền. Sau 30 ngày, tên miền sẽ rơi vào trạng thái gia hạn tên miền với giá cao hơn, giai đoạn này kéo dài 35 ngày.
 • Trạng thái tên miền bị thu hồi / chờ xóa: Sau 35 ngày tên miền ở trạng thái gia hạn với giá cao (tức là sau 65 ngày kể từ ngày hết hạn) tên miền sẽ vào trạng thái bị thu hồi. Tên miền sẽ có thể được đăng ký mới sau 5 ngày ở trạng thái chờ xóa.

Các giai đoạn hoạt động của vòng đời tên miền Quốc tế .com

Vòng đời tên miền quốc tế

Trạng thái tên miền có sẵn – Available

Lúc này tên miền chưa được đăng ký bởi các cá nhân hay tổ chức nào khác. Ở trạng thái này, bạn có quyền đăng ký và cần đăng ký theo đúng quy định của tên miền. Nên đăng ký tên miền theo đúng quy định đặt tên sau:
 • Tên miền không vượt quá độ dài 253 ký tự, bao gồm cả phần mở rộng .com.
 • Các ký tự trong tên miền phải trong bảng chữ cái a-z, các số 0-9 và dấu trừ (-).
 • Thời gian đăng ký tên miền trong khoảng từ 01-10 năm.
 • Tên miền có thể duy trì tối đa 50 năm tùy vào chính sách của nhà cung cấp tên miền.

Tên miền đã được đăng ký – Registered

Tên miền ở trạng thái hoạt động

Sau khi đăng ký tên miền thành công, lúc này tên miền đã bắt đầu hoạt động. Tên miền lúc này đã thuộc về quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đã đăng ký. Lúc này, tên miền sẽ có một số đặc điểm như:
 • Chuyển tên miền: Bạn có thể thực hiện chuyển nhà cung cấp tên miền trong giai đoạn này. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn cần đợi cho đến khi tên miền đủ 60 ngày tuổi.
 • Gia hạn tên miền: Thời gian gia hạn có thể trong khoảng 1-10 năm tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn.
 • Quên hoặc không gia hạn tên miền: Nếu bạn quên gia hạn tên miền hoặc không có nhu cầu tiếp tục sử dụng tên miền khi tên miền hết hạn. Lúc này, tên miền của bạn sẽ tự động chuyển sang trạng thái “Expired“.

Tên miền hết hạn – Expired

Lúc này tên miền của bạn đã chuyển sang trạng thái “Expired” và một số đặc điểm của tên miền lúc này:
 • Bạn không thể truy cập vào tên miền ở trạng thái này vì tên miền của bạn đã hết hạn.
 • Không thể chuyển tên miền sang nhà cung cấp tên miền khác.
 • Tên miền .EU, .WS, .AI, .DE: Thời gian chờ gia hạn là 4 ngày trước khi tên miền hết hạn.
 • Tên miền .UK: Thời gian chờ gia hạn là 14 ngày sau khi tên miền hết hạn.
 • Tên miền .CN: Thời gian chờ gia hạn là 4 ngày sau khi tên miền hết hạn.
Tên miền ở trạng thái hết hạn
Theo kinh nghiệm của anh Thoại -CO-FOUNDER/CTO MONA HOST cho biết: các quy tắc và thời gian chờ trong giai đoạn này có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của các tổ chức quản lý tên miền và quy định của nhà cung cấp dịch vụ tên miền cụ thể. Đối với một số tên miền như .EU, .WS, .AI, .DE, .UK, .CN, quy tắc và thời gian chờ có thể được đặc biệt xác định và khác biệt so với các tên miền khác.

Trạng thái chờ chuộc tên miền – Redemption Period

Ở trạng thái này, toàn bộ các thông tin quản lý tên miền đã bị xóa, bạn không thể truy cập vào tên miền nữa, tên miền đã không còn hoạt động. Giai đoạn này, tổ chức quản lý tên miền Quốc tế ICANN quy định sẽ kéo dài khoảng 30 ngày, lúc này toàn bộ thông tin về tên miền sẽ bị xóa. Tuy nhiên, tên miền vẫn chưa được mở tự do để có thể đăng ký lại. Để khôi phục tên miền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Nhà đăng ký và yêu cầu chuộc tên miền. Thông thường, chi phí chuộc có thể là khoảng $100 và lúc này bạn sẽ trả phí chuộc và phí gia hạn ít nhất 1 năm.

Trạng thái tên miền chờ bị xóa – Pending Deletion

Nếu bạn không chuộc tên miền, domain của bạn sẽ rơi vào trạng thái chờ xóa, lúc này, bạn không thể thực hiện gia hạn thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Trạng thái Pending Deletion sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày, sau đó tên miền sẽ hoàn toàn bị xóa.
 • Thời gian Pending Deletion sẽ diễn ra vào 11.AM đến 12.PM theo giờ Pacific Time (tức là từ 1AM đến 4AM theo giờ Việt Nam) của ngày cuối cùng, tên miền sẽ được xóa hoàn toàn.
 • Có thể dùng công cụ Date Calculator để tính toán ngày hết hạn tên miền và các sự kiện liên quan, sử dụng công cụ này để đơn giản hóa quá trình tính toán.

Trạng thái tên miền có thể mua – Released

Lúc này, tên miền sẽ quay lại giai đoạn đầu “Available”, và quay lại chuỗi vòng đời tên miền để có thể được đăng ký lại.

Một số lưu ý về vòng đời tên miền quốc tế

Lưu ý về vòng đời domain quốc tế Một số điểm cần lưu ý về các giai đoạn của vòng đời domain quốc tế:
 • Quyết định về gia hạn: Quyết định về việc gia hạn tên miền là quyết định của chủ sở hữu. Gia hạn đúng hạn là rất quan trọng để duy trì quyền sở hữu và tránh tình trạng mất tên miền.
 • Rủi ro mất domain vĩnh viễn: Nếu tên miền không được gia hạn đúng hạn, có nguy cơ mất vĩnh viễn khi tên miền đã chuyển sang trạng thái “Expired” và không được khôi phục kịp thời.
 • Sự quan tâm của bộ máy săn tên miền: Tên miền với lượng truy cập cao thường là mục tiêu của các bộ máy săn tên miền. Khi tên miền được phát hành lại và chủ sở hữu không gia hạn kịp thời, có khả năng các bộ máy săn tên miền sẽ nhanh chóng đăng ký lại nó.

Mua tên miền uy tín tại MONA Media

Tên miền không đơn giản là việc chọn đại một cái tên để sở hữu website hợp pháp. Tên miền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, chúng phải mang dấu ấn thương hiệu, tổ chức hoặc từ khóa có liên quan đến dịch vụ/ sản phẩm. Điều này sẽ giúp tăng trải nghiệm người dùng, tốt cho SEO và nhận diện thương hiệu dễ dàng. MONA Media nhận thiết kế web, chuyển tên miền, đăng ký tên miền quốc gia .vn và Quốc tế. Đội ngũ nhân viên tại MONA có kiến thức tốt về các vấn đề liên quan đến tên miền, hosting, thiết kế web, update dữ liệu… Đảm bảo sẽ giúp bạn sở hữu một website lý tưởng với tên miền chuẩn cho khách hàng. Chúng tôi có dịch vụ Backorder domain để giám sát theo vòng đời tên miền của bạn. Khi có các vấn đề liên quan đến tên miền sẽ hỗ trợ bạn đăng ký nhanh chóng. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có tên miền với nhiều vòng đời domain luân hồi cho lĩnh vực mà bạn đang hoạt động không bị gián đoạn. Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: 1073/23 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM
 • Hotline: 1900 636 648
 • Email: info@themona.global

Bài viết liên quan

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona