Thiết kế website bán vé may bay với tính năng đặt vé trực tuyến