Thiết kế phần mềm quản lý nhà hàng trọn gói – code theo yêu cầu