Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

Chuyên gia Marketing, chịu trách nhiệm chính trong việc tư vấn, xây dựng các chiến lược Digital Marketing cho doanh nghiệp và đồng hành đưa hơn 300+ thương hiệu ở 65+ lĩnh vực lên thống lĩnh ngành.

Các tác giả khác

1066 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

47 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect