Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

Chuyên gia Marketing, chịu trách nhiệm chính trong việc tư vấn, xây dựng các chiến lược Digital Marketing cho doanh nghiệp và đồng hành đưa hơn 300+ thương hiệu ở 65+ lĩnh vực lên thống lĩnh ngành.

Các tác giả khác

1022 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

70 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

39 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

9 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

0 Bài viết
0 Video ngắn

nguyenanhtuan

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Văn Hoàng

0 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Khắc Nhân

Account Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Tấn Tài

0 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Anh Tuấn

Chief Customer Officer