Vy Nguyễn Khánh Hùng

Founder & CEO

Nhà sáng lập và điều hành The Mona. Người truyền cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy đam mê của hàng trăm anh em yêu thích công nghệ.

Các tác giả khác

999 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

100 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

68 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

23 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

22 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

3 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader