Võ Khắc Nhân

Account Manager

Đầu mối liên hệ trong tất cả các vấn đề liên quan đến account, cầu nối chính thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững giữa Mona với khách hàng.

Các tác giả khác

1064 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

96 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

47 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật - SEO Manager tại The MONA

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader