Võ Khắc Nhân

Account Manager

Đầu mối liên hệ trong tất cả các vấn đề liên quan đến account, cầu nối chính thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững giữa Mona với khách hàng.

Các tác giả khác

1022 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

70 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

39 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

9 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

0 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Khắc Nhân

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trương Công Thức

Head of Solution Architect

Lê Minh Đức
0 Bài viết
0 Video ngắn

Lê Minh Đức

Media Production Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader