Lê Minh Đức

Media Production Leader
Lê Minh Đức

Các tác giả khác

1014 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

99 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

68 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

24 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

23 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

4 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader