Trần Nhựt Tân

Assistant Manager

Trợ lý giám đốc điều hành CEO Vy Nguyễn Khánh Hùng. Người hỗ trợ anh Hùng quản lý chung, triển khai các hoạt động, quản lý tài chính và nhân sự công ty.

Các tác giả khác

1072 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

95 Bài viết
0 Video ngắn

Mona Creator

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

67 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

MONA Creator

53 Bài viết
0 Video ngắn

MONA Creator

49 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Website Department Manager

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

40 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

SEO Manager

30 Bài viết
0 Video ngắn

Nguyễn Phi Hùng

Product Manager

18 Bài viết
0 Video ngắn

Cino Chu

Art & Creative Director

8 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

1 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader