Tích hợp tính năng affiliate – Tiếp thị liên kết vào website