Kinh Doanh Online

18 Tháng Ba, 2023

Phương pháp phân tích kinh doanh phổ biến cho doanh nghiệp

Để phân tích nhu cầu kinh doanh, sử dụng các phương pháp phù hợp đóng một vai trò quan trọng. Có rất nhiều phương pháp phân tích kinh doanh được sử dụng phổ biến hiện nay. Sau đây là những phương pháp phân tích kinh doanh phổ biến nhất doanh nghiệp thường xuyên sử dụng mà Mona Media muốn chia sẻ đến bạn.

Phân tích bằng mô hình SWOT

SWOT

Kỹ thuật phân tích này có thể được tiến hành bởi một người hoặc một nhóm người trong công ty có tư duy và quan điểm khác nhau nhằm để đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nội bộ và bên ngoài của công ty để có những phản ứng phù hợp. Phân tích SWOT tập trung vào bốn yếu tố trong đó điểm mạnh và điểm yếu chính là yếu tố bên trong doanh nghiệp và cơ hội, đe dọa chính là những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Chi tiết:

 • Điểm mạnh (Strength): Những điểm mạnh của công ty chính là yếu tố đem đến ưu thế, lợi thế chính cho công ty. Một số giả dụ về điểm mạnh chính là các chỉ số đánh giá thương hiệu công ty, danh tiếng trên thị trường, nhân viên có kinh nghiệm và trình độ cao, sản phẩm đạt chất lượng, hỗ trợ khách hàng tốt…
 • Điểm yếu (Weakness): Của công ty chính là những hoạt động, những chính sách công ty hoặc những nhược điểm tạo ra những vấn đề cho sự phát triển của công ty. Giả dụ về những điểm yếu chính là danh tiếng xấu, công ty mới thành lập, vốn ít, sản phẩm không hoàn thiện, nhân viên kỹ năng kém, sự tiêu cực giữa những bộ phận, bè phái văn phòng…
 • Cơ hội (Opportunities): Là những dữ kiện và yếu tố bên ngoài có khả năng mang đến lợi thế cho công ty hơn đối thủ cạnh tranh. Cơ hội có thể chính là những ưu đãi, chính sách hỗ trợ từ chính phủ, luật pháp, xu hướng tiêu dùng thay đổi, cơ hội mở rộng thị trường…
 • Các mối đe dọa (Threats): Là những yếu tố hoặc thông tin bên ngoài có thể tạo ra bất lợi cho công ty. Một số giả dụ về những mối đe dọa chính là những thay đổi về xu hướng, những quy định, luật lệ mới, công nghệ mới, những đối thủ cạnh tranh, đối thủ mới nổi…

Chi tiết về ma trận SWOT xem TẠI ĐÂY

Xem thêm: Xác định lợi thế cạnh tranh hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân tích kinh doanh theo MOST

MOST Analysis

Phương pháp MOST là gì?

MOST chính là viết tắt của Mission (Nhiệm vụ), Objective (Mục tiêu), Strategy (Chiến lược) và Tactics (Chiến thuật). Phân tích MOST cũng chính là một kỹ thuật mạnh mẽ để mà phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích MOST luôn luôn làm việc và phân tích từ trên xuống. Nhà phân tích kinh doanh nên đảm bảo rằng duy trì sự tập trung vào những mục tiêu nào chính là quan trọng nhất đối với tổ chức.

Phân tích này giúp hiểu biết rõ hơn về khả năng và tầm nhìn của tổ chức và đưa ra câu trả lời và cách thức để mà đạt được sứ mệnh và mục tiêu. Nó chỉ ra những cách thức thực hiện trong chiến lược và chiến thuật để mà đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức.

Những cấp độ phân tích MOST

Nhiệm vụ (Mission): Nhiệm vụ, sứ mệnh cần phải chính là một quá trình lâu dài của tổ chức. Mỗi một bộ phận của tổ chức đều đóng góp như nhau vào hoàn thành sứ mệnh của tổ chức. Phần phân tích này nêu rõ nguyên nhân tổng thể cho việc kinh doanh và kết quả sẽ đạt được chính là gì. Doanh nghiệp càng rõ ràng về sứ mệnh của mình, thì khả năng thành công sẽ càng cao hơn.

Mục tiêu (Objectives): Là một bước tiếp theo sau phân tích nhiệm vụ. Đây chính là những mục tiêu cụ thể để mà từng bộ phận đạt được nhiệm vụ của mình. Các mục tiêu cần phải cụ thể, thực tế và có thể đo lường được. Mục tiêu cần phải đáp ứng yếu tố SMART đó là:

 • S-Specific: Cụ thể
 • M-Measurable: Có thể đo lường được
 • A-Achievable: Có thể đạt được
 • R-Realistic: Thực tế
 • T-Timely: Có giới hạn thời gian

Chiến lược (Strategies): Là những hành động cần được thực hiện để mà hoàn thành những mục tiêu của tổ chức. Đây chính là cách tiếp cận dài hạn để mà đạt được những mục tiêu. Các chiến lược có thể định hướng năm năm, mười năm hoặc hơn. Cần có nhiều hành động để mà đạt những mục tiêu của sứ mệnh. Hơn thế nữa, chiến lược cũng được coi là kim chỉ nam, định hướng phát triển cho tổ chức.

Chiến thuật (Tactics): Là những hướng dẫn và cách thức để mà thực hiện những chiến lược trong tổ chức. Trong đó, chiến thuật được định hướng theo cách đơn giản để mà mọi người trong tổ chức có thể hiểu và thực hiện được.

Phân tích PESTLE

phương pháp PESTLE

Trong bất kỳ một tổ chức nào, có nhiều yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức đó. Phân tích PESTLE đôi khi còn được gọi là phân tích PEST và đã được sử dụng, áp dụng trong cách lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

PESTLE chính là viết tắt của Political (Chính trị), Economical (Kinh tế), Social (Xã hội), Technological (Công nghệ), Legal (Pháp lý) and Environmental (Môi trường). Các yếu tố này có thể tạo ra cơ hội hoặc mối đe dọa đối với bất kỳ tổ chức nào do vậy nó chính là một công cụ hoặc kỹ thuật phân tích kinh doanh rất mạnh mẽ.

Phân tích kinh doanh hệ thống (System Analysis)

Phân tích hệ thống chính là một phương pháp giải quyết vấn đề có hệ thống để mà thu thập và diễn giải những dữ kiện, tìm kiếm những điểm yếu của hệ thống, xác định những vấn đề kinh doanh hoặc phân tích hệ thống thành những phần nhỏ hơn. Đó chính là một cách tiếp cận để mà giảm thiểu lỗi của những vấn đề khác nhau.

Cụ thể, phân tích hệ thống chính là quá trình nghiên cứu theo quan điểm của công ty, xác định mục tiêu của công ty, tạo ra một quy trình cùng nhau để mà tạo ra một hệ thống hiệu quả. Giả dụ, một vấn đề có thể được giải quyết trong vài giờ mà không cần phân tích toàn bộ hệ thống nhưng mà đôi lúc nó lại tạo ra nhiều vấn đề không liên quan khác. Do vậy, bạn càng hiểu rõ hơn về hệ thống, thì càng ít có cơ hội phát sinh bất kỳ vấn đề nào.

Phân tích Mô hình Kinh doanh BPM (Business Process Modelling)

Phân tích BPM

Phân tích mô hình kinh doanh giúp hiểu rõ hơn hoạt động kinh doanh của công ty và làm rõ các chính sách, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận thị trường. Nó giúp hiểu rõ hơn về nhiều thứ như là mô hình doanh thu, giá trị cung cấp cho phân khúc của khách hàng, chi phí có liên quan đến việc cung cấp giá trị, chi phí tạo dựng thương hiệu và ảnh hưởng đến công ty nếu như mô hình kinh doanh thay đổi.

Trong phân tích mô hình kinh doanh, cũng phân tích về các thông tin chi tiết về các yếu tố quan trọng như là chi phí sản xuất, tiếp thị và quản lý. Với việc nghiên cứu một cách đầy đủ về chi phí sản xuất, chiến lược tiếp thị và ảnh hưởng của các thay đổi của chúng, phân tích môi trường kinh doanh đảm bảo sự tăng trưởng và doanh thu của công ty.

BPM chính là kỹ thuật phân tích trong giai đoạn phân tích của một dự án để mà hiểu hoặc phân tích những khoảng cách giữa quy trình kinh doanh hiện tại và quy trình kinh doanh tương lai mà doanh nghiệp đang lựa chọn.

Thực hiện những nhiệm vụ dưới đây trong một dự án BPM để phân tích môi trường kinh doanh gồm có:

 • Lập kế hoạch chiến lược.
 • Phân tích mô hình kinh doanh.
 • Xác định quy trình và thiết kế nó.
 • Phân tích kỹ thuật cho những giải pháp kinh doanh phức tạp.

Xem thêm: 7 mô hình kinh doanh khởi nghiệp bạn nên biết

Phân tích bằng kỹ thuật sáu chiếc mũ tư duy (Six Thinking Hats)

“6 chiếc mũ tư duy” chính là một phương pháp hỗ trợ tư duy và phân tích được Tiến sĩ Edward de Bono phát triển lần đầu năm 1980. Đây chính là một công cụ tư duy có tác dụng giúp cho bạn đánh giá sự việc từ nhiều góc nhìn khác nhau để mà đưa ra quyết định tốt hơn.

Kỹ thuật này có thể dùng cho phân tích của một cá nhân hay là tập thể. Nó thường được áp dụng khi thảo luận nhóm trong một công ty. Khi gặp vấn đề gì thì người quản lý sẽ lập một nhóm những thành viên, mỗi một người sẽ đóng vai trò trình bày quan điểm theo góc nhìn của chiếc mũ tư duy mà mình đảm nhận, được phân thành sáu loại mũ có màu như sau:

 • Lá cây: tư duy sáng tạo.
 • Xanh lam: thảo luận tổng quan hay bức tranh lớn.
 • Trắng: tư duy logic và theo hướng dữ liệu.
 • Vàng: suy nghĩ một cách tích cực, chủ yếu tập trung vào ưu điểm.
 • Đỏ: phản ứng dựa vào cảm xúc.
 • Đen: suy nghĩ đối lập và tập trung vào khuyết điểm.

Xem thêm: Ý nghĩa của màu sắc trong làm thương hiệu

Động não (Brainstorming)

Brain Storming

Đây chính là một kỹ thuật hữu ích để mà tạo ra những ý tưởng đa dạng, giải quyết hoặc tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp và phân tích hoạt động kinh doanh đúng đắn.

Động não được định nghĩa chính là “một kỹ thuật giải quyết vấn đề bao gồm sự đóng góp ý kiến ​​một cách tự phát từ tất cả những thành viên trong nhóm”. Lưu ý khi động não thì không chỉ trích hay phán xét những ý kiến cá nhân đúng hay sai. Trong quá trình động não, mỗi ý tưởng của một cá nhân cho dù đó chính là ý tưởng mới mẻ đều được khuyến khích.

Trong đó, động não chỉ do một người thực hiện có thể được coi chính là động não độc lập, nhưng mà trong tổ chức lớn, động não được thực hành theo nhóm.

Hoạt động động não hướng đến tư duy sáng tạo về một vấn đề để mà đưa ra một loạt ý tưởng, cách tiếp cận và lựa chọn mới. Đây chính là một hoạt động nhóm có mục đích chính là tập hợp ý kiến những thành viên trong nhóm và đưa ra những giải pháp cho những vấn đề.

Phân tích bằng Bản đồ tư duy (Mind mapping)

Bản đồ tư duy chính là một kỹ thuật phân tích kinh doanh rất hữu ích và hiệu quả giúp cho chúng ta hiểu rõ ràng và trực quan hơn về những vấn đề, ý tưởng, suy nghĩ khác nhau…

Cấu trúc của bản đồ tư duy rất giống với cấu trúc của những tế bào thần kinh trong não (một trong những nguyên nhân tại sao nó được gọi chính là bản đồ tư duy). Bắt đầu từ một ý tưởng ban đầu, nó tiếp tục mở rộng với việc bổ sung những ý tưởng và những lựa chọn mới.

Vai trò của người phân tích kinh doanh chính là điều tra và đánh giá những vấn đề mà khách hàng mục tiêu hoặc những bên liên quan có thể được giải quyết bằng cách dùng bản đồ tư duy để mà có được những cấu trúc chi tiết của bất kỳ ý tưởng, suy nghĩ và thông tin nào.

Kỹ thuật lập bản đồ tư duy đảm bảo rằng tất cả những yếu tố cần phân tích đã được xem xét hay chưa. Có một số công cụ có sẵn để mà tạo bản đồ tư duy trực tuyến như Freemind, Xmind, Mindmap, Lucidchart, Canva…

Thiết kế quy trình (Process design)

Process Design

Đây chính là một phần quan trọng của phân tích kinh doanh trong đó người phân tích xác định những thiết kế quy trình của tổ chức và những thuộc tính hữu ích của chúng.

Thiết kế quy trình chính là điều cần thiết để mà giải quyết những vấn đề và khai thác những cơ hội nhằm theo dõi và đo lường hiệu quả kinh doanh để mà đảm bảo cung cấp giá trị nhất quán cho người tiêu dùng.

Một người phân tích quy trình sẽ phân tích quy trình hiện có và thực hiện những thay đổi nếu như được yêu cầu. Nhà phân tích kinh doanh chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu việc cải tiến quy trình kinh doanh và duy trì chúng.

Tham khảo: Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp sao cho hiệu quả

Như vậy qua bài viết trên bạn đã nắm được những phương pháp phân tích kinh doanh cơ bản và phổ biến được áp dụng trong doanh nghiệp. Hãy ứng dụng chúng ngay phương pháp phù hợp vào doanh nghiệp của mình để tối ưu kinh doanh bạn nhé!

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona