API là gì? Định nghĩa Web API và ứng dụng để thiết kế website