UCC ( Uniform Commercial Code )

UCC – Uniform Commercial Code

UCC ứng dụng tra cứu luật thương mại tại Mỹ, người sử dụng có thể trang bookmark, thay đổi trang nền, thêm ghi chú và nhiều tính năng khác.

Luật thương mại Mỹ bây giờ đã có định dạng kỹ thuật số với nhiều tính năng tiện dụng cho người dùng:

  • Chứa tất cả các văn bản chính thức của bộ luật
  • Trang bookmart dễ tham khảo
  • Đoạn Highlight dễ ghi chú và chia sẻ
  • Chức năng tìm kiếm
  • Có thể điều chỉnh kích thước văn bản, phông chữ, độ sáng, màu nền

Mona Media – Thiết kế ứng dụng tra cứu hiệu quả và tối ưu nhất. Chúng tôi liên tục cập nhật những tính năng mới để ứng dụng đặt hiệu quả cao nhất.

Xem trực tiếp Đặt dự án