Tutruyen.com

Tutruyen.com nổi lên trở thành công đồng sáng tác truyện với hàng ngàn thành viên. Tại đây ai cũng có thể viết lên câu chuyện của mình dưới 1 cái tên bất kỳ, không quan tâm bạn là ai, làm gì, sống theo chuẩn mực nào!

Thiết kế website mạng xã hội

Website mạng xã hội một dạng thiết kế website khá được ưa chuộng ngày nay. Các công ty muốn tạo nền tảng để tất cả mọi người có thể chia sẻ với nhau. Sau thành công của Facebook và một số ứng dụng mạng xã hội khác, tạo một website mạng xã hội với ý tưởng độc đáo cũng là một dự án có kahr năng mang lại lợi nhuận cho các công ty.

Xem trực tiếp Đặt dự án