Góc học tập – E-learning

  • Tổ chức ôn thi đầu vào cao học Kinh tế Quốc dân và các trường thuộc khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội
  • Trợ  giúp sinh viên học tập các môn học trên lớp, định hướng, tư vấn nghề nghiệp trong tương lai, đào tạo các kỹ năng mềm và chứng chỉ giúp sinh viên đáp ứng các yêu cầu một ngày càng khó khăn của thị trường
  • Nằm trong top những trung tâm ôn thi vào cao học KTQD chất lượng tốt nhất tại Hà Nội
  • Mona Media tự hào là đối tác hoàn thành phần mềm học trực tuyến cho NEU, với đội ngũ chuyên nghiệp đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đem đến website cùng phần mềm hoàn chỉnh cho đối tác

Xem trực tiếp Đặt dự án