Future Việt Fund

Future Vietnam Fund

COLD CALLING CAN BE A GREAT WAY TO GENERATE QUALITY LEADS. YOU
GET TO SPEAK TO THE GATEKEEPERS AND STAKEHOLDERS, AND YOU GET

Record everything

Always write down all details of every phone call. Write down any names and titles you learn. Not just the name of the person you’re trying to contact. The receptionist’s name can be vital to remember as they’re often gatekeepers. Write down when you called, and when you said you’d call back. 2) Use a database or spreadsheet to record everything

Xem trực tiếp Đặt dự án


PMS

Theo dõi tiến độ dự án

app-image

Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống quản lý dự án để theo dõi tiến độ.

Tài khoản đã được Mona Media cung cấp cho quý khách qua hệ thống SMS tự động. Nếu cần hỗ trợ thêm xin vui lòng gọi 1900 636 648

1