23 Tháng Ba, 2023

ARITEX – CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Nội dung

Những năm gần đây, bạt (vải địa kỹ thuật) nhanh chóng trở thành một sản phẩm hữu dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. Công ty Cổ phần Vải địa Kỹ thuật Việt Nam (Aritex) là một trong những đơn vị hàng đầu cung ứng sản phẩm bạt cho người nuôi trên toàn bình diện cả nước.

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona