2kgame.net – Website bán sản phẩm điện tử ( digital ) – bán game, thẻ game, vật phẩm game

-Tính năng đáng chú ý:

  • Khả năng tích hợp rất nhiều cổng thanh toán online trong và ngoài nước
  • Tích hợp sẵn: Visa, Master Cảrd, Paypal, Skrill, Stripe, Apple Pay, Google Pay…
  • Giao diện thiết kế riêng, phù hợp cho mảng bán game
  • Đa ngôn ngữ
  • Đa tiền tệ ( tiền tệ được tự động chuyển đổi theo tỉ giá )
  • Thu thập thông tin tài khoản game của khách hàng để giao dịch

Xem trực tiếp Đặt dự án