23 Tháng Ba, 2023

Socialize – Ứng dụng sức khoẻ xe đạp

Nội dung
Ứng dụng mà Mona Media tham gia thực hiện outsource cho các khách hàng ở nội địa UEA. App theo dõi vận động, ghi lại quá trình đi xe

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona