Nhựa Mekong

Công ty cổ phần nhựa Mekong là một trong những nhà sản xuất túi nhựa tái sử dụng lớn nhất tại Việt Nam. Công ty gia đình của chúng tôi được thành lập vào năm 2004. Trong 15 năm qua xây dựng và hợp tác kinh doanh với khách hàng ở Châu Âu, Hoa Kỳ, chúng tôi đã được đặc trưng bởi chất lượng cao, độ tin cậy và trách nhiệm.
Đối với chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng là năng lượng của chúng tôi.

Xem trực tiếp Đặt dự án