NAZAHA

NAZAHA, Tiện ích chống tham nhũng NAZAHA giúp nâng cao tiếng nói của bạn trong việc giảm thiểu vấn nạn tham nhũng trong xã hội hiện nay.

NAZAHA là một ứng dụng di động hữu ích. Không phải sợ khi sử dụng ứng dụng này khi khai báo thông tin, danh tính của người khai báo luôn được bảo mật tuyệt đối. Người sử dụng chỉ việc mô tả cách thức của hành vi tham nhũng mà bạn biết.

Công ty thiết kế ứng dụng di động hàng đầu Việt Nam

Xem trực tiếp Đặt dự án