GMV

GMV hướng tới mục đích cung cấp cho bạn nội dung được kịp thời, toàn diện và đáng tin cậy. Để thực hiện điều đó trước khi nhà phát hành phát hành công khai trò chơi, phim ảnh, công nghệ hoặc giải trí khác mà chúng tôi đưa tin, chúng tôi thường phải đồng ý với các thỏa thuận không tiết lộ (NDA) và điều kiện cấm vận với những người tạo ra các dự án và sản phẩm mà chúng tôi đưa tin. Đó là một thực tiễn rất phổ biến cho phép chúng tôi chuẩn bị nội dung tốt hơn trước khi sự kiện thông báo hoặc đợt ra mắt của trò chơi hoặc phim ảnh xảy ra.

Xem trực tiếp Đặt dự án


PMS

Theo dõi tiến độ dự án

app-image

Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống quản lý dự án để theo dõi tiến độ.

Tài khoản đã được Mona Media cung cấp cho quý khách qua hệ thống SMS tự động. Nếu cần hỗ trợ thêm xin vui lòng gọi 1900 636 648

1