23 Tháng Ba, 2023

GMV

Nội dung
GMV hướng tới mục đích cung cấp cho bạn nội dung được kịp thời, toàn diện và đáng tin cậy. Để thực hiện điều đó trước khi nhà phát hành phát hành công khai trò chơi, phim ảnh, công nghệ hoặc giải trí khác mà chúng tôi đưa tin, chúng tôi thường phải đồng ý với các thỏa thuận không tiết lộ (NDA) và điều kiện cấm vận với những người tạo ra các dự án và sản phẩm mà chúng tôi đưa tin. Đó là một thực tiễn rất phổ biến cho phép chúng tôi chuẩn bị nội dung tốt hơn trước khi sự kiện thông báo hoặc đợt ra mắt của trò chơi hoặc phim ảnh xảy ra.

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona