JavaScript là gì? Tại sao nên thiết kế website bằng ngôn ngữ JavaScript