VIETSTAR A LEMNA COMPANY
Nhà máy xử lý chất thải rắn
và sản xuất phân hữu cơ, nhựa
PE thành lập từ 2010

Nhà Máy đang xử lý 2000 tấn
rác/ngày, sản xuất 7500 tấn phân hữu
cơ/tháng và 300 tấn nhựa PE/tháng.
Nhà máy bắt đầu vận hành từ năm
2010 và được xem như là điển hình
về phân loại, xử lý và tái chế rác tại
Việt Nam.

2 NĂM

1 trong 12.000+ khách hàng
tiêu biểu của

Lĩnh vực
Xử lý chất thải
Loại dịch vụ
Website giới thiệu
Năm
2022
Nhân sự
5 người

Tạo ấn tượng mạnh với khách hàng bằng website thiết kế riêng mang đặc trưng doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động

Giúp doanh nghiệp bạn phát triển
và để bạn cùng LÀM ĂN LÂU DÀI với MONA

Sử dụng chất xám của MONA để kiếm được nhiều tiền về cho bạn
Triển khai được nhiều phi vụ làm ăn vào đúng định hướng

Đã có website nhưng
làm sao để bán được
nhiều hàng hơn ?

MONA với BA CÔNG TY
mang tới cho bạn giải pháp toàn diện