Tạp chí Thủy Sản Việt Nam
Trang tin điện tử chính thống của toà soạn Thuỷ sản Việt Nam (Hội thuỷ sản Việt Nam)

Tạp chí Thủy sản Việt Nam[1] là tạp chí về lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam, là diễn đàn của nông ngư dân, doanh nghiệp, hoạt động trên các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ hậu cần nghề cá. Chuyển tải thông tin về khoa học và công nghệ đến với bà nông, ngư dân, doanh nghiệp.

4 NĂM

1 trong 12.000+ Khách hàng
tiêu biểu của

Lĩnh vực
Báo chí điện tử
thuỷ hải sản
Loại dịch vụ
Blog tin tức
trang báo điện tử
Năm
2020
Nhân sự
5 người

Tối ưu trải nghiệm bạn đọc hiệu quả với website hiện đại

Giúp doanh nghiệp bạn phát triển
và để bạn cùng LÀM ĂN LÂU DÀI với MONA

Sử dụng chất xám của MONA để kiếm được nhiều tiền về cho bạn
Triển khai được nhiều phi vụ làm ăn vào đúng định hướng

Đã có website nhưng
làm sao để bán được
nhiều hàng hơn ?

MONA với BA CÔNG TY
mang tới cho bạn giải pháp toàn diện