23 Tháng Ba, 2023

DataBrain – Ứng dụng AI quản lý và điều hành an ninh tòa nhà

Nội dung
DataBrain là một startup sáng tạo và đi đầu trong lãnh vực ứng dụng AI vào các phần mềm quản lý tại Sài Gòn. Khởi đầu trong lãnh vực quản lý an ninh cho các tòa nhà cao cấp, ứng dụng có thể nhận ra lưu lượng ra vào và nhận diện khuôn măt, đồng thời “tự học” các khuôn mặt người

Dịch vụ thiết kế
website chuyên nghiệp

Sở hữu website với giao diện đẹp, độc quyền 100%, bảo hành trọn đời với khả năng
mở rộng tính năng linh hoạt theo sự phát triển doanh nghiệp ngay hôm nay!

Liên hệ Mona