DataBrain – Ứng dụng AI quản lý và điều hành an ninh tòa nhà

DataBrain là một startup sáng tạo và đi đầu trong lãnh vực ứng dụng AI vào các phần mềm quản lý tại Sài Gòn. Khởi đầu trong lãnh vực quản lý an ninh cho các tòa nhà cao cấp, ứng dụng có thể nhận ra lưu lượng ra vào và nhận diện khuôn măt, đồng thời “tự học” các khuôn mặt người

Đặt dự án