Bảng giá
video protect server

Máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD cùng công nghệ Cloud Linux giúp website đạt tốc độ cao và bảo mật ổn định.

BASIC

  • Dung lượng 300 Gb
  • Số giờ 300 Giờ
  • Loại video Video HD
500,000đ
đặt hàng

PROFESSIONAL

  • Dung lượng: 1T
  • Số giờ: 1667 giờ
  • Loại video: Video HD
1,000,000đ
đặt hàng

EXTRA+

  • Dung lượng: 100 Gb
  • Số giờ: 167 giờ
  • Loại video: Video HD
2,000,000đ
đặt hàng

Yêu cầu dịch vụ Video server

© All rights reserved.  MonaMedia Mona Media