Thiết kế website PHP hay Lập trình web ASP.NET – Ngôn ngữ nào tối ưu hơn?