JavaScript là gì? Giới thiệu cơ bản về thiết kế website bằng JavaScript