CocaCola quaylatrung.com

Là event quy mô lớn, quay số trúng thưởng với hàng trăm ngàn user tham gia của Coca Cola nhằm quảng bá cho các nhãn hàng nước tăng lực của hãng. Dự án với game quay số trúng thưởng với vấn đề lớn nhất là số người tham gia khổng lồ, đồng thời hệ thống báo cáo phải chuẩn xác và nhanh nhất cho các phòng ban marketing.

Đặt dự án