Phần mềm quản lý giá rẻ dành cho doanh nghiệp – Có nên sử dụng?