Bảng giá
Email Server

Số tiền theo tháng

Dung lượng

Hạ tầng

150,000đ

10gb

1

10gb/email

250,000đ

20gb

1

20gb/email

400,000đ

30gb

1

30gb/email

600,000đ

40gb

1

40gb/email

Số tiền một năm:
150,000đ x 12 = 1,800,000đ
Đặt hàng

Yêu cầu dịch vụ Email server

© All rights reserved.  MonaMedia Mona Media
PMS

Theo dõi tiến độ dự án

app-image

Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống quản lý dự án để theo dõi tiến độ.

Tài khoản đã được Mona Media cung cấp cho quý khách qua hệ thống SMS tự động. Nếu cần hỗ trợ thêm xin vui lòng gọi 1900 636 648

1