Tính năng booking system trong website khách sạn, resort, du lịch: Liệu có cần thiết?