Nguyễn Linh

Content Leader

Trưởng nhóm Content Marketing phụ trách nội dung của The Mona và triển khai chiến lược content, biến “con chữ” thành vũ khí thúc đẩy hành vi, tạo chuyển đổi cho các doanh nghiệp.

Các tác giả khác

1022 Bài viết
7 Video ngắn

MONA.Media

ADMIN

82 Bài viết
0 Video ngắn

Võ Nguyên Thoại

Co-founder/CTO Mona Host

70 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

50 Bài viết
0 Video ngắn

Quảng Trọng Hy

Head of Website Department

49 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Thanh Quang

Marketing Director

39 Bài viết
0 Video ngắn

Phan Đỗ Hoàng Nhật

Marketing Leader

9 Bài viết
0 Video ngắn

MONA.Media

0 Bài viết
0 Video ngắn

Lý Quốc Siêu

Marketing Leader

0 Bài viết
0 Video ngắn

Trần Nhựt Tân

Assistant Manager

0 Bài viết
0 Video ngắn

Đức Trung

0 Bài viết
0 Video ngắn

Vy Nguyễn Khánh Hùng

Founder & CEO

0 Bài viết
0 Video ngắn

vuthituoi