API là gì? Định nghĩa và ứng dụng của Web API trong thiết kế website